Uudessa tutkimuksessa arvioidaan, että vuoteen 2030 mennessä amerikkalaiset naiset elävät keskimäärin yli 83 vuotta, kun taas miehet voivat saavuttaa keskimäärin 80 vuotta.

Luvut ovat hiukan korkeammat kuin nykyisissä vuoden 2010 arvioissa. Tällä hetkellä amerikkalaiset naiset elävät keskimäärin 81, kun taas miehet keskimäärin 77.

Mutta muiden kehittyneiden maiden ennustetaan menestyvän vielä paremmin vuoteen 2030 mennessä, vuonna 2002 tehdyn tutkimuksen mukaan Lancet.


Itse asiassa tutkittuaan 21 erilaista tilastollista mallia 35 eri kehittyneestä maasta, tutkijat havaitsivat, että Etelä-Korean ennustetaan nousevan parhaiten tulevaisuuden elinkaaren suhteen.

Esimerkiksi eteläkorealaisten naisten odotetaan olevan vuodesta 2010 alkaen keskimäärin noin 84-vuotiaita. Mutta on olemassa suuri mahdollisuus, että luku saavuttaa yli 90 vuoteen 2030 mennessä, tutkimuksen kirjoittajat sanoivat.

"Vielä vuosisadan vaihteessa monet tutkijat uskoivat, että elinajanodote ei koskaan ylitä 90 vuotta", totesi tutkimuksen pääkirjailija Majid Ezzati lehden lehdistötiedotteessa. Ezzati on professori Imperial College Londonin kansanterveyden koulussa Englannissa.


"Ennusteemme elinajan pitenemisestä", hän lisäsi, "korostavat kansanterveyden ja terveydenhuollon onnistumisia. On kuitenkin tärkeää, että ikääntyvän ikääntyvän väestön tukemiseen tähtäävät politiikat ovat voimassa.

"Erityisesti meidän on vahvistettava sekä terveys- että sosiaalihuoltojärjestelmiämme ja luotava vaihtoehtoisia hoitomalleja, kuten tekniikan avustama kotihoito", Ezzati sanoi.

Tutkimusryhmä sanoi, että ennusteet ovat arvioita, jotka ovat erittäin todennäköisiä, mutta eivät välttämättä tapaa, jolla asiat muuttuvat.


Tutkijat kuitenkin yhdistivät eri tilastollisten mallien tulokset saadakseen tarkempia vastaavuuksia kuin mitä heidän mukaansa yleensä tuottaisi yksi malli yksin.

He havaitsivat, että naisten keskuudessa Ranska tuli toiseksi Etelä-Koreaan, ja ranskalaisten naisten odotettiin elävän 88,6 vuotta vuoteen 2030 mennessä. Japanilaiset naiset olivat vain vähän jäljessä, 88,4 vuoden ikäisiä vuoteen 2030 mennessä.

Etelä-Koreaa lukuun ottamatta naisten pitkäikäisyyden suhteen suurin hyppy tapahtui Sloveniassa ja Portugalissa. Kummankin ennustetaan kasvavan elinajanodoteensa neljästä viiteen vuoteen 2030 mennessä.

Miesten joukossa nousivat esiin myös eteläkorealaiset miehet, joiden ennusteiden mukaan 2030-vuotiaiden ikä oli hiukan yli 84. Australian ja sveitsin miehet olivat heti takana, kun molemmat väestöt odottavat saavuttavansa 84-vuotiaita.

Siksi miksi amerikkalaisten elinajanodote ei kasva niin paljon, Ezzati-ryhmä ehdotti, että nykyiset ennusteet heijastavat pitkäaikaista kehityksen hidasta kasvua tässä suhteessa.

Tutkijat ehdottivat yleisen terveydenhuollon puuttumista yhtenä mahdollisena syynä eroon. Muita mahdollisia tekijöitä ovat korkea tapaturmaprosentti, kasvava liikalihavuusongelma ja kasvava taloudellinen eriarvoisuus.


Pörsseissä melkein parabolinen nousu (20.1.2020) (Syyskuu 2021).